preskoči na sadržaj
Projekti

PROJEKTI U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

 

MŠ Pazin

 

1. NAZIV PROJEKTA: CAP program prevencije zlostavljanja (Child Assault Prevention)

Voditelji projekta: stručna suradnica Ana Juričić, edukacijska rehabilitatotrica u suradnji s udrugom „Korak po korak“.

Sudionici projekta: učenici svih 3. razreda MŠ Pazin i 3. i 4. razreda svih područnih škola

Cilj projekta: CAP poučava učenike kako imaju pravo biti sigurni, osnažuje ih pomoću znanja tako da mogu pomoći sebi i drugima i pomaže im shvatiti da mogu potražiti podršku u teškim situacijama.

Način realizacije: radionice za učenike i roditelje.

Vrijeme realizacije: studeni 2019.

Mjesto realizacije: učionice.

Način vrednovanja: vrednovanje se ostvaruje putem evaluacijskih upitnika za učenike, učitelje i roditelje.

 

2. NAZIV PROJEKTA: Pepe u velikom društvu

Voditeljica projekta: Tamara Damijanić i Neva Ljuština - Društvo Naša djeca Pazin

Sudionici projekta: učenici 4.,5. i 6. razreda MŠ Pazin i PŠ Trviž.

Cilj: Cilj projekta je prevencija rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece kroz  poučavanje o zdravlju, unutarnjoj, vanjskoj i socijalnoj ekologiji, senzibilizacija na kritičnost u razmišljanju, različitost i toleranciju te kreativnom pristupu rješavanju problema djece kroz preventivne radionice te pomoći djeci da odrastu u osobe koje ne vrše nasilje nad sobom, drugima i okolinom.

Vrijeme realizacije: tijekom godine.

Način vrednovanja: evaluaciju ćemo provoditi sami i u suradnji sa stručnjacima, psiholozima iz udruge Veliki mali čovjek. Procesna evaluacija biti će praćena od samih korisnika i stručnih suradnika putem evaluacijskih upitnika nakon radionica kojima ćemo mjeriti zadovoljstvo korisnika realizacijom radionica te evaluacijskih upitnika za voditelje radionica i stručnih suradnika. Projektnu evaluaciju steći ćemo uvidom u broj sudionika, volontera, direktnih i indirektnih korisnika, kvalitete ostvarenih produkata i efikasnosti potrošenih sredstava dokumentiranim računima,  zapisnicima i dnevnicima rada voditelja.

 

3. NAZIV PROJEKTA: Zavičajna nastava

Voditelji projekta: učiteljice trećih razreda

Sudionici projekta: učenici trećih razreda MŠ i svih područnih škola

Cilj projekta: poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima, implementirati zavičajne sadržaje u nastavne planove i programe, njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu, njegovati dvojezičnost u lokalnoj zajednici, različitost i posebnost kultura te učenje vrijednosti za ljudska prava.

Način realizacije: korištenjem uobičajenih nastavnih metoda tijekom nastavnih sati u redovnoj, izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima; kroz integrirane projektne dane; kroz terensku nastavu.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine.

Način vrednovanja: završna prezentacija na projektnim danima, rezultati istraživačkog rada (likovni i literarni radovi, plakati, brošure, seminarski radovi, audio - vizualni uradci, PPT prezentacije i sl.)

 

4. NAZIV PROJEKTA: Sigurno kročim kroz svijet medija/prema programu Društva psihologa Istre

Voditeljica projekta: pedagoginja Barbara Močibob

Sudionici projekta: učenici i roditelji šestih razreda MŠ i PŠ

Cilj projekta: smanjiti učestalost elektroničkog nasilja među djecom te osvijestiti i educirati roditelje i djecu o mjerama zaštite prilikom korištenja elektroničkih medija.

Način realizacije: radionice za učenike i predavanje za roditelje.

Vrijeme realizacije: krajem studenoga i početak prosinca 2019.

Način vrednovanja: vrednovanje se ostvaruje putem evaluacijskih upitnika za učenike i roditelje.

 

5. NAZIV PROJEKTA: Rano pijenje mladih

Voditelji projekta i suradnici: Društvo Naša djeca Pazin

Sudionici projekta: učenici svih sedmih razreda Matične škole i PŠ Trviž

Cilj: prevencija ranog pijenja mladih.

Vrijeme realizacije: listopad, studeni, prosinac 2019. godine.

Način realizacije: četiri radionice na satu razrednika i dva roditeljska sastanka.

Način vrednovanja: evaluacijski upitnik.

 

6. NAZIV PROJEKTA: Mislimo savjesno, razvijajmo se održivo – obrazovanje za održivi razvoj zajednice

Voditeljica projekta: Tina Đaković

Sudionici projekta: učenici i učitelji predmetne nastave MŠ, učenici koji pohađaju izvannastavnu aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje

Cilj projekta: osnaživanje i edukacija učitelja i učenika u području održivog razvoja i ljudskih prava. Projekt se sastoji od edukacijskih aktivnosti za učitelje te edukacijskih programa za učenike/ice, poput radionica te škole održivog razvoja i ljudskih prava. Također je predviđeno osmišljavanje i provođenja učeničkih aktivnosti i manjih projekata u zajednici te posjete institucijama i organizacijama civilnog društva u Zagrebu.

Vrijeme realizacije: tijekom godine.

Način vrednovanja: vrednovanje će biti provedeno od strane prijavitelja projekta (Kuća ljudskih prava Zagreb)

Napomena: projekt će biti realiziran ukoliko budu osigurana financijska sredstva putem natječaja Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 

7. NAZIV PROJEKTA: Mi plus – kultura u centru

Voditelj projekta: Marino Jurcan, koordinator projekata Udruge Metamedij, udruga Sonitus iz Pule i Faro 11 iz Rovinja u suradnji s učiteljicom likovne kulture u MŠ, Gordanom Štrucelj.

Sudionici projekta: učenici predmetne nastave MŠ, učenici koji pohađaju likovnu grupu.

Cilj projekta: Cilj radionice je educirati djecu o mogućnostima uključivanja u procese donošenja odluka i organizaciju događaja, te ih potaknuti na kreativno promišljanje o potencijalima prenamjene napuštenih prostora. Na radionici za osnovnoškolce bila bi organizirana dva predavanja nakon kojih bi učenici sudjelovali u izradi koncepta i motiva za zidnu sliku. Prezentacija na odabranom objektu (javne infrastrukture) bila bi u obliku video mappinga, a cilj je da u budućnosti zidna slika bude i ostvarena.

Vrijeme realizacije: tijekom godine.

Način vrednovanja: vrednovanje će biti provedeno od strane prijavitelja projekta (platforma Mi plus)

Napomena: projekt će biti realiziran ukoliko budu osigurana financijska sredstva putem natječaja Europskog socijalnog fonda.

 

8. NAZIV PROJEKTA: Djeca prijatelji bijelog štapa

Voditelj i suradnici projekta: članovi udruge Logos Media Pula

Sudionici projekta: učenici 1. razreda

Cilj projekta (svrha): senzibilizirati učenike i učitelje za potrebe osoba s posebnim potrebama (prvenstveno slijepih i slabovidnih).

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Način vrednovanja: vrednovanje će biti provedeno od strane prijavitelja projekta (udruga Logos Media Pula)

 

9. NAZIV PROJEKTA: Dani kolektivne sadnje drveća u Republici Hrvatskoj

Voditelji projekta: Dušanka Tomić Luk

Sudionici projekta: Učenici od 1. do 8. razreda MŠ i svih PŠ

Cilj projekta: Ukazati na važnost flore na Zemlji, potaknuti ekološku svijest o očuvanju prirode i ukazati na razorne učinke koje ima deforestacija na globalno zagrijavanje i klimu na Zemlji.

Način realizacije: učenici od 1. do 8. razreda dobit će sadnice koje će posaditi na određenom području u suradnji s Gradom Pazinom i Hrvatskim šumama.

Vrijeme realizacije: od rujna do 26. listopada 2019.

Mjesto realizacije: učionice, okolica škole

Način vrednovanja: Formativno vrednovanje uz pomoć ankete.

 

10. NAZIV PROJEKTA: Razredna slovarica

Voditeljice projekta: Petra Ančić, Jelena Bašić, Ivana Baća, učenici i roditelji

Sudionici projekta: učenici 1.a, 1.b i 1.c razreda i njihovi roditelji

Cilj projekta (svrha): rad na razvijanju tehnike čitanja i pisanja, razumijevanje pročitanog, usmeno i pismeno izražavanje, razvijanje kreativnosti.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine.

Način vrednovanja:  razredna slovarica/slikovnica

 

11. NAZIV PROJEKTA: Prostor(ija)

Voditeljice projekta: Bartolić Kristina, magistra arhitekture, učiteljica Tatjana Maligec

Sudionici projekta: učenici 2.a

Cilj projekta (svrha): poimanje prostora i prostornih veličina.

Vrijeme realizacije: 2 radionice tijekom školske godine.

Način vrednovanja: nastavni listići, izložba radova.  

 

12. NAZIV PROJEKTA: Kap po kap istraživački nastaje slap

Voditeljice projekta: Tatjana Maligec, Dušanka Luk

Sudionici projekta: učenici 2.a

Cilj projekta (svrha): približavanje STEM područja učenicima.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine.

Način vrednovanja: prezentacija, pokusi, slikovnica .

 

13. NAZIV PROJEKTA: Putujemo, putujemo

Voditeljice projekta: Gordana Hrvatin, Livija Žufić

Sudionici projekta: učenici 2.c , 2.b razreda i roditelji

Cilj projekta (svrha): upoznavanje vrsta prometa na našem području, promatranje, uočavanje različitosti, upoznavanje funkcioniranja, samostalni doživljaj i iskustvo, kulturno ophođenje u javnom prijevozu i ostalim prijevoznim sredstvima, upoznavanje povijesti nastanka raznih prijevoznih sredstava (vozila nekad i sad).

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja: prezentacija, plakati, brošure, slikovnice, fotografije.

 

14. NAZIV PROJEKTA: Godišnji kalendar

Voditeljice projekta: Gordana Hrvatin i Livija Žufić

Sudionici projekta: učenici 2.b i 2.c razreda

Cilj projekta (svrha): usvajanje naziva mjeseca u godini i pojma kalendar, oslikavanje obilježja pojedinog mjeseca.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja: izrada kalendara. 

 

15. NAZIV PROJEKTA: Vode

Voditeljice: Điliola Pliško, Tanja Grubiša i Petra Nefat

Sudionici projekta: učenici 3.a, 3.b i 3.c razreda

Cilj projekta (svrha): spoznati važnost vode kao jednog od životnih uvjeta te očuvanja vodenih resursa i zaštita od onečišćenja vode koja nas okružuje.

Korelacija predmeta: HJ, LK, GK, MAT, PID, TZK

Aktivnosti za učenike: izrada grafikona, istraživanje,  izrada pokusa,  pjevanje o vodi, pisanje pjesama o vodi.

Vrijeme realizacije: tijekom godine.

Način vrednovanja: plakat, fotografije, bilten, prezentacija.

 

16. NAZIV PROJEKTA: Istarske narodne pjesme i plesovi

Voditeljica projekta: Petra Nefat

Suradnici:  Điliola Pliško i 3. a, Tanja Grubiša i 3. b i roditelji, članovi  udruga Folklornog društva

Sudionici projekta: učenici 3. c razreda,

Cilj projekta (svrha): cilj je njegovanje starih tradicijskih običaja posebno pjesme, plesa i svirke na istarskim narodnim instrumentima, ali i očuvanju starih običaja kroz istraživanje i predaju, njegovanje kulturne baštine Istre .

Korelacija predmeta: GK, TZK,  HJ, LK, PID, TZK, SR.

Aktivnosti za učenike: plesanje plesova, sviranje na instrumentima, slušanje Istarskih narodnih pjesama i instrumenata, pjevanje Istarskih narodnih pjesama, crtanje instrumenata.

Vrijeme realizacije: tijekom godine.

Način vrednovanja: plakat, fotografije, bilten, prezentacija naučenih plesova i pjesama.

Prezentacija: priredba 3. a, b i c razreda za školu.

 

17. NAZIV PROJEKTA: Boćanje  - od tradicijskog do vrhunskog sporta (zavičajna nastava)

Voditeljica projekta: Tanja Grubiša,

Suradnici: Điliola Pliško i 3.a, Petra Nefat i 3.c, Valter Ivančić (trener boćanja), roditelji

Sudionici projekta: učenici 3.b razreda.

Cilj projekta: upoznavanje kulturne i povijesne baštine našeg zavičaja i tradicijskog sporta

Korelacija predmeta: HJ, LK, GK, MAT, PID, TZK.

Aktivnosti za učenike: promatranje, istraživanje, posjećivanje, razgovaranje, bilježenje, fotografiranje, crtanje, izrađivanje plakata, prezentiranje, usvajanje novih (starih) igara (trčanje sa zadacima, gađanje u cilj, valjanje u metu, itd.)

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2018./2019.

Način vrednovanja: fotografije, pisani i likovni radovi, plakat, izložba boća i rekvizita, prezentacija.

Prezentacija: priredba 3. a, b i c razreda za školu.

 

18. NAZIV PROJEKTA: Moja šterna (projekt Zavičajna nastava)

Voditeljica projekta i suradnici: Điliola Pliško, Tanja Grubiša i 3.b, Petra Nefat i 3.c  i roditelji učenika

Sudionici projekta: učenici 3. razreda

Cilj projekta (svrha): upoznati bogatu kulturnu i povijesnu baštinu našeg zavičaja kroz specifično korištenje bunara (šterni), spoznati njihovu namjenu i simboliku u prošlosti i danas, poticati interes i njegovati ljubav prema svom zavičaju.

Korelacija predmeta: HJ, LK, GK, MAT, PID, TZK

Aktivnosti za učenike: istraživanje, pisanje pjesama o šterni, fotografiranje, crtanje, gradnja mini šterne

Vrijeme realizacije: drugo polugodište školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja: izložba šterni (radionice), prezentacija plakata ili slikovnica.

Prezentacija: priredba 3. a, b i c razreda za školu.

 

19. NAZIV PROJEKTA: 100.dan škole

Voditeljica projekta: Elena Brajković

Sudionici projekta: učenici 4.a i PŠ Cerovlje

Cilj projekta (svrha): kroz aktivnosti stjecati  kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku te razvijati  i osvještavati vlastitu kulturološku dimenziju, razvijati temeljne kompetencije te samostalnim i timskim radom razvijati socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini. Korištenje primjerene i navođene igre te poticanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.

Vrijeme realizacije: tijekom šk. god 2019./2020.

Način vrednovanja: Izrada plakata, prezentacija

 

20. NAZIV PROJEKTA: 20 dana dobrote

Voditeljica projekta: Elena Brajković

Sudionici projekta: učenici 4.a i PŠ Cerovlje

Cilj projekta (svrha): osvijestiti važnost međusobnog pomaganja i osjećaja solidarnosti prema onima kojima je to potrebno i koji su usamljeni u dane Adventa, uočiti da svi nemaju jednako i da i mala "kap čini rijeku" pozitivnih aktivnosti.

Vrijeme realizacije: studeni - prosinac 2019.

Način vrednovanja: Izrada brošure  

 

21. NAZIV PROJEKTA: Memento prijateljstva

Voditeljica projekta: Elena Brajković

Sudionici projekta: učenici 4.a

Cilj projekta (svrha): Učenici će stjecati znanje o sebi, razumjeti svoje emocije, razvijati odgovornost prema sebi i drugima. Usvajat će i njegovati kroz razne poticajne situacije i aktivnosti: temeljne humane vrijednosti kao što su prijateljstvo i nenasilje, pravednost i empatija. Učenici će primjenjivati dječja prava u svakodnevnom životu i naučiti se preuzimati odgovornost u svakodnevnom životu.

Vrijeme realizacije: Tijekom školske godine

Način vrednovanja:  Izrada Mementa prijateljstva

 

22. NAZIV PROJEKTA: Razredni ljubimac

Voditeljica projekta: Karmen Drožđek

Sudionici projekta: učenici 4.b. razreda

Cilj projekta: odgovorno ponašanje, briga o drugome, opuštanje i zabava, kvalitetno korištenje slobodnog vremena.

Vrijeme realizacije: vikendom, tijekom školske godine

Način vrednovanja: fotografije, literarni radovi, vođenje dnevnika - razredna knjiga.

 

23. NAZIV PROJEKTA: Moja domovina RH – Prirodne ljepote

Voditeljica projekta: Karmen Drožđek

Sudionici projekta: učenici 4.b razreda i roditelji

Cilj projekta (svrha): razvijanje ljubavi prema posebnostima domovine, razvijanje svijesti o očuvanju prirode.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Način vrednovanja: plakat, brošura, prezentacija  

 

24. NAZIV PROJEKTA: Nacionalni parkovi RH

Voditeljica projekta: Vesna Milohanić Berković

Sudionici projekta: učenici 4.c. razreda i roditelji

Cilj projekta (svrha): razvijanje ljubavi prema posebnostima domovine, razvijanje svijesti o očuvanju prirode

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Način vrednovanja:  plakat, brošura, prezentacija  

 

25. Naziv projekta: Haiku zbirka

Voditeljice projekta: Marija Baćac, Martina Šajina Ivetić

Sudionici projekta: učenici 5. razreda

Cilj projekta (svrha): upoznavanje s haiku pjesništvom i iskazivanje kreativnosti u pisanome stvaralaštvu haiku pjesama.

Vrijeme realizacije: 2. polugodište 2019./2020.

Način vrednovanja: prezentacija pisanih radova.

 

26. Naziv projekta: Priča jesenskog šešira

Voditeljice projekta: Josipa Šestan, Martina Šajina Ivetić

Sudionici projekta: učenici 5. razreda

Cilj projekta (svrha): osmišljavanje priče o jesenskome šeširu i izražajnost pričanja iste, originalnost i kreativnost u izradi šešira.

Vrijeme realizacije: 1. polugodište 2019./2020.

Način vrednovanja: prezentacija samostalnog rada

 

27. Naziv projekta: Kriminalistička priča

Voditeljice projekta: Marija Baćac, Martina Šajina Ivetić

Sudionici projekta: učenici 7. razreda

Cilj projekta (svrha): upoznavanje s načinom pisanja kriminalističkih priča i samostalna obrada kriminalističke tematike u pisanim radovima.

Vrijeme realizacije: 2. polugodište 2019./2020.

Način vrednovanja: prezentacija pisanih radova

 

28. Naziv projekta: Mitovi i legende

Voditeljice projekta: Josipa Marić, Martina Šajina Ivetić

Sudionici projekta: učenici 7. razreda

Cilj projekta (svrha): upoznavanje kulturne baštine (mitova i legendi) svojega rodnoga kraja, izražajnost u pričanju istih.

Vrijeme realizacije: 1. polugodište 2019./2020.

Način vrednovanja: usmena prezentacija pisanih istraživačkih radova.

 

29. NAZIV PROJEKTA: Glagoljaštvo Istre

Voditeljice projekta: Patricija Golob-Fonović, Ivana Grabrović

Sudionici: učenici 6.a, 6.b, 6.c, 6.d razreda

Cilj projekta: upoznavanje s početcima pismenosti, razvijanje ljubavi prema zavičaju.

Korelacija predmeta: Povijest, Likovna kultura, Vjeronauk

Vrijeme realizacije: listopad – studeni 2019.

Aktivnosti za učenike: samostalno istraživanje kroz izradu mapa, dnevnika, prezentacija, plakata, kvizova i ostalih učeničkih uradaka.

Način vrednovanja: prezentacija uradaka.

 

30. NAZIV PROJEKTA: Jezična škrinjica

Voditeljica projekta: Patricija Golob-Fonović

Sudionici projekta: učenici 8. a, 8. b, 8. c, 8. d razreda

Ciljevi i zadaci: upoznati bogatstvo riječi svoga zavičaja, razvijanje ljubavi prema zavičaju i zavičajnoj riječi.

Korelacija predmeta: Likovna kultura, Informatika.

Aktivnosti za učenike: samostalno istraživanje kroz izradu mapa, dnevnika, prezentacija, plakata, kvizova i ostalih učeničkih uradaka.

Vrijeme realizacije: travanj-svibanj 2020.

Način vrednovanja: prezentacija uradaka.

 

31. NAZIV PROJEKTA: Škola za matematičke (sve)znalce

Voditeljice projekta: Milica Fabris-Šilić, Marijana Kosturik, Ana Milanović, Gordana Hrvatin, Livija Hrvatin

Sudionici projekta: učenici 4.-8. razreda

Cilj projekta: popularizacija matematike.

Vrijeme realizacije: tri dana u vrijeme odmora za učenike.

Načini vrednovanja: rješavanje zadataka.

 

32. NAZIV PROJEKTA: Večer matematike

Voditeljice projekta: Milica Fabris-Šilić, Ana Milanović

Sudionici projekta: učenici 5.-8. razreda

Cilj projekta: izgradnja pozitivnog stava učenika prema matematici, otkrivanje zabavne strane matematike, poticaj učenika za nastavak matematičkog obrazovanja.

Vrijeme realizacije: 5.12.2019. u popodnevnim satima

Načini vrednovanja: rješavanje zadataka, igranje.

 

33. NAZIV PROJEKTA: Matematička liga- predavanje za učenike

Voditeljice projekta: Melita Stanić Šepić, Milica Fabris-Šilić, Nika Katerina Zidarić, Marijana Kosturik, Kristina Franović, Ana Milanović (projekt se organizira u suradnji s „Matematičkim društvom Istra“).

Sudionici projekta: učenici 4.-8. razreda

Cilj projekta: kvalitetnija priprema učenika za natjecanja (pojedinačna-MZOS, Klokan bez granica, Ekipno natjecanje i sl.), popularizacija matematike, produbiti važne i zanimljive matematičke teme.

Vrijeme realizacije: 2-3 radionice po razredu u periodu od rujna do prosinca.

Načini vrednovanja: rješavanje zadataka, istraživački rad.

 

34. NAZIV PROJEKTA: Kap po kap pokrenut će istraživački slap

Voditelji projekta: Tatjana Maligec i Dušanka Tomić Luk

Sudionici projekta: Učenici 2., 7. i 8. razreda MŠ Pazin

Cilj projekta: Uvesti prirodoznanstveni pristup u razrednu nastavu, razvijanje suradničkog učenja i pomaganja između različitih generacijskih razreda, uvesti učenike u istraživački rad.

Način realizacije: učenici 7. i 8. razreda osmislit će pokuse vezane za vrenje, isparavanje, kondenzaciju i kristalizaciju vode koje će prezentirati učenicima 2. razreda. Na temelju svojih zaključaka osmislit će slikovnicu o vodi (od tekućeg, plinovitog, krutog i ponovno u tekuće stanje; voda-led-vodena para = H2O).

Vrijeme realizacije: od rujna 2019. do lipnja 2021.

Mjesto realizacije: učionice, školski park, Pazinčica

Način vrednovanja: Učiteljice će ocjenjivati složenost, izvedbu te prezentaciju samog projekta.

 

35. NAZIV PROJEKTA: „Kuc-kuc, ima li koga“

Voditelji projekta: Dušanka Tomić Luk, David Jelenković, Ana Milanović

Sudionici projekta: Učenici koji pohađaju dodatnu nastavu iz biologije, kemije i matematike

Cilj projekta: Upoznavanje i očuvanje vodnog bogatstva na području Pazina; spoznavanje lokvi kao značajnih eko sustava i vrlo bogatog staništa biljnih i životinjskih vrsta; upoznavanje krajobrazne raznolikosti i kulturno-povijesnog naslijeđa; razvijanje sposobnosti uzorkovanja u svrhu daljnjeg proučavanja; suradnja, kooperativnost i međusobno pomaganje u istraživanju učenika; statistička obrada podataka i interpretacija u obliku grafičkog prikaza; ostvarivanje suradnje sa lokalnom zajednicom, Udrugom Zelena Istra, Udrugom Hyla , Natura Histricom.

Način realizacije: Terenski rad – obilazak lokvi, sakupljanje uzoraka, suradnja sa lokalnim stanovništvom, izrada herbarija od prikupljenog biljnog materijala, izrada zbirke kukaca prikupljenih tijekom uzorkovanja na lokvama te njihovo kartiranje.

Vrijeme realizacije: rujan 2019. - lipanj 2021.

 

36. NAZIV PROJEKTA: Vrtićarci znanstvenici

Voditelji projekta: Dušanka Tomić Luk

Sudionici projekta: Učenici od 7. i 8. razreda MŠ Pazin

Cilj projekta: potaknuti učenike na kreativno razmišljanje, osmišljavanje pokusa, logičko zaključivanje, razvijanje empatije, razvijanje prezentacijskih vještina. Potaknuti zanimanje djece vrtićke dobi za znanost i otkrivanje i razumijevanje pojava i procesa s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Način realizacije: učenici će zajedno s učiteljicom osmisliti pokuse prilagođene vrtićkoj dobi djece. Pokusi će biti vizualno vrlo efektni, ali također i bezopasni. Učenici će prezentirati pokuse u vrtićkim skupinama objašnjavajući i demonstrirajući djeci.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine

Mjesto realizacije: dječji vrtić Olga Ban Pazin

Način vrednovanja: Učitelji će ocjenjivati složenost projekta, izvedbu te prezentaciju samog projekta.

Mjesto realizacije: učionice, lokve na području Pazina.

Način vrednovanja: izrada plakata s fotografijama, objava vijesti u tisku, web portalima.

 

37. NAZIV PROJEKTA: Znanstveni sajam

Voditelji projekta: Učitelji biologije, kemije, fizike, tehničke kulture, matematike

Sudionici projekta: Učenici od 5. do 8. razreda MŠ Pazin

Cilj projekta: potaknuti učenike na kreativno razmišljanje, pronalaženje logičkih rješenja na postavljene zadatke i ciljeve, razvijanje suradnje i komunikacije između učitelja-učenika-roditelja; poticanje učenika na razvijanje radoznalosti i istraživačkog rada.

Način realizacije: učenici će sami odabrati projekt i znanstveno područje koji će predstavljati. Projekt će napraviti i prezentirati zajedno s roditeljem, prijateljem ili samostalno. Svi projekti će biti ocjenjivani od strane učitelja iz znanstvene grupe predmeta. Učenici će prema broju bodova i kategorijama osvojiti pehar koji će pripremiti učitelji.

Vrijeme realizacije: Dan škole 31.5.2020.

Mjesto realizacije: učionice, školski park

Način vrednovanja: Učitelji će ocjenjivati složenost projekta, izvedbu te prezentaciju samog projekta. Iz svakog znanstvenog područja birat će po jedan projekt koji je dobio najveći broj bodova. U ocjenjivanju će sudjelovati i učenici koji će tajnim glasovanjem dati po jedan glas za projekt koji im se najviše svidio.

 

38. NAZIV PROJEKTA: Sudjelovanje u obrazovnom istraživanju Učenje i poučavanje uz istraživanje tla u 5. razredu osnovne škole

Nositelji aktivnosti: Jagoda Oplanić, Dušanka Tomić Luk i David Jelenković

Sudionici projekta: učenici 5. razreda

Cilj projekta: unaprjeđenje nastave prirode, utvrditi kako istraživačko učenje utječe na odabir strategije učenja prilikom usvajanja koncepata vezanih uz tlo.

Način realizacije: promatranjem, istraživanjem i interpretiranjem pojava, procesa i međuodnosa u neposrednom okolišu.

Vrijeme realizacije: studeni i prosinac tekuće školske godine 2019./2020.

Troškovnik: troškovi fotokopiranja radnih listića, ispita znanja i suglasnosti za učenike petih razreda koji sudjeluju u istraživanju.

Mjesto realizacije: učionice, neposredni okoliš škole.

Način vrednovanja: vrednovanje kao učenje (vršnjačko vrednovanje, samovrednovanje, upotreba online sustava), vrednovanje za učenje (radni listići, upotreba online sustava), vrednovanje naučenog (učenički projekti, pisana provjera).

 

39. NAZIV PROJEKTA: Čitajmo naglas

Voditelji projekta i suradnici: knjižničari, učiteljice razredne nastave četvrtih razreda i učiteljice hrvatskog jezika šestih razreda

Sudionici projekta: učenici 4. i 6. razreda Matične škole i svih područnih škola

Cilj projekta: Poticanje razvoja interpretativnog čitanja i čitalačkih navika te popularizacija knjige.

Vrijeme realizacije: listopad, studeni i travanj 2019./2020.

Način vrednovanja: natjecanje u čitanju i proglašenje najboljeg čitača.

 

40. NAZIV PROJEKTA: Naša mala knjižnica

Voditelji projekta i suradnici: knjižničari, učiteljice razredne nastave.

Sudionici projekta: učenici od 2. do 5. razreda Matične škole i svih područnih škola

Cilj projekta: Popularizacija knjiga među djecom kroz zabavne aktivnosti koje razvijaju maštu, kreativnost i potiču na čitanje.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja: Svi sudionici uključeni u projekt po njegovom završetku dobit će diplome. Najbolji dječji radovi bit će posebno nagrađeni.

 

41. NAZIV PROJEKTA: eŠkola Kemije

Ciljevi i zadaci: Potaknuti zanimanje učenika za nastavu kemije, razvijanje samostalnosti i odgovornosti u radu učenika. Razvijanje kritičkog mišljenja kod učenika.

Voditelj projekta: David Jelenković

Sudionici projekta: Učenici 7. i 8. razreda MŠ Pazin i svih PŠ

Cilj projekta: Kroz interaktivne radionice u sklopu eŠkole Kemije učenici se upoznaju s različitim konceptima u kemiji. Naglasak je na iskustvenom učenju, potiče se samostalan rad učenika i razvija se kritičko mišljenje kod učenika.

Način realizacije: radionice kemije subotom (4 sata)

Vrijeme realizacije: prosinac 2019.

Mjesto realizacije: MŠ Pazin

Način vrednovanja: Izlazne kartice.

 

42. NAZIV PROJEKTA: Word Tennis

Voditeljice projekta: Ivan Štefanić, Ivana Šuran Koraca

Sudionici projekta: učenici 5. razreda MŠ

Aktivnosti za učenike: natjecati se u igri riječima.

Cilj projekta: obogatiti vokabular, natjecati se u znanju vokabulara.

Vrijeme realizacije: siječanj, veljača 2020.

Način vrednovanja: natjecanje

 

43. NAZIV PROJEKTA: Books at 5.00

Voditeljica i suradnici projekta: Marta Červar, Ivana Šuran Koraca, Ivan Štefanić

Sudionici projekta: učenici 7. i 8. razreda

Aktivnosti za učenike: čitanje proznih tekstova prilagođene razine (Oxford readers) i poezije te kritička rasprava o pročitanom; opisivanje svog doživljaja pročitanog ili kratki prikaz djela po vlastitom izboru, izrada i prezentacija radova, uprizorenje odabranih djela.

Cilj projekta: poticati učenike na čitanje raznih tekstova na engleskom jeziku izvan nastavnog programa, pripremiti ih za istraživački rad, razvijati komunikacijske vještine na engleskom jeziku, razvijati pisano i usmeno izražavanje na engleskom jeziku, proširiti vokabular, razvijati čitalačke navike.

Vrijeme realizacije: tijekom školske 2019./2020. godine.

Način vrednovanja: susreti kroz školsku godinu, izrada i prezentacija radova.

 

44. NAZIV PROJEKTA: Vježbaonica

Voditelj i suradnici projekta: Dalibor Radović

Sudionici projekta: zainteresirani učenici od 5. do 8.razreda

Cilj projekta: važnost zdravlja u našem životu, važnost svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Uključiti u vježbanje što veći broj učenika kako bi zadovoljili potrebe za određenom tjelesnom aktivnošću te probuditi kod svakog učenika važnost tjelesnog vježbanja za cijeli organizam i način života.

Vrijeme realizacije: od listopada 2019. do svibnja 2020. godine

Način vrednovanja: formativno i sumativno vrednovanje u sklopu projekta.

 

PŠ CEROVLJE

 

1. NAZIV PROJEKTA: 100. dan škole

Voditelj i suradnici projekta: Đulijana Brečević, Oriela Cetina

Sudionici projekta: učenici 1., 2., 3. i 4. razreda

Cilj projekta ( svrha): razvijanje kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijanje matematičkih kompetencija, poticanje jezično- komunikacijske vještine u izražavanju, osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.

 Vrijeme realizacije: veljača 2020.

Način vrednovanja: plakat, slika, prezentacija.

 

2. NAZIV PROJEKTA: 20 dana dobrote

Voditelj i suradnici projekta: Đulijana Brečević, Oriela Cetina

Sudionici projekta: učenici 1., 2., 3. i 4. razreda

Cilj projekta (svrha): osvijestiti važnost međusobnog pomaganja i osjećaja solidarnosti prema onima kojima je to potrebno i koji su usamljeni u dane Adventa, uočiti da svi nemaju jednako i da i mala "kap čini rijeku" pozitivnih aktivnosti.

Vrijeme realizacije: studeni - prosinac 2019.

Način vrednovanja: knjižica dobrih djela

 

3. Naziv projekta: Čitam ti, čitaš mi

Voditelj i suradnici projekta: Đulijana Brečević

Sudionici projekta: učenici 1. i 4. razreda

Cilj projekta (svrha): zavoljeti čitanje, ojačati samopouzdanje učenika, razvijati usmeni, pisani i likovni izraz učenika, koncentraciju, jačati razredno zajedništvo i stvoriti ugodnu radnu atmosferu.

Vrijeme realizacije: školska godina 2019./2020.

Način vrednovanja: razredna knjiga

 

4. NAZIV PROJEKTA: Kalendar na dar (Prošlost Istarske ciglane Cerovlje)

Voditelj i suradnici projekta: Đulijana Brečević, Oriela Cetina

Sudionici projekta: učenici 1., 2., 3. i 4. razreda

Cilj projekta (svrha): upoznati način rad u ciglani u prošlosti kroz zapise i fotografije, prikazati likovnim uratkom način rada u prošlosti, likovne uratke složiti u kalendar za 2020. godine.

Vrijeme realizacije: rujan - listopad 2019.

Način vrednovanja: kalendar za 2020. godinu

 

PŠ GRAČIŠĆE

 

1. NAZIV PROJEKTA: Razredna slovarica

Voditelj projekta: Dubravka Mišura

Sudionici projekta: učenici 1. razreda i njihovi roditelji

Cilj projekta: rad na razvijanju tehnike čitanja i pisanja, razumijevanje pročitanog, usmeno i pismeno izražavanje, razvijanje kreativnosti.

Vrijeme realizacije: tijekom školske godine 2019./2020.

Način vrednovanja: razredna slovarica/slikovnica.

 

2. NAZIV PROJEKTA: Istarska županija (Moje mjesto Gračišće)

Voditelj projekta: Dubravka Mišura

Sudionici: učenici 3. razreda i njihovi roditelji

Cilj projekta:  razvijati ljubav prema svom zavičaju i mjestu,te  potrebi očuvanja narodnog blaga, obiteljske tradicije i običaja, razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost na temelju događaja iz vlastite prošlosti i prošlosti svojih predaka, primijeniti socijalna umijeća i sposobnost komunikacije.

Vrijeme realizacije: tijekom  2019./20.

Način vrednovanja: razredna knjiga, prezentacija.

 

3. NAZIV PROJEKTA: Zagreb

Voditelji projekta: Svjetlana Dukin - Bertoša

Sudionici projekta: učenici 4. razreda i roditelji

Cilj projekta: razvijanje ljubavi prema posebnostima zavičaja, nizinski zavičaj, doživljaj glavnog grada RH, prometna povezanost sa glavnim gradom, posjet kulturno – povijesnim spomenicima, ZOO vrtu, razgledavanje arhitekture u gradu i važnije znamenitosti.

Vrijeme realizacije: tijekom listopada 2019./2020.

Način vrednovanja: plakat.

 

4. Naziv projekta: Čitam ti, čitaš mi

Voditelj i suradnici projekta: Svjetlana Dukin-Bertoša

Sudionici projekta: učenici 2. i 4. razreda

Cilj projekta (svrha): zavoljeti čitanje, ojačati samopouzdanje učenika, razvijati usmeni, pisani i likovni izraz učenika, koncentraciju, jačati razredno zajedništvo i stvoriti ugodnu radnu atmosferu.

Vrijeme realizacije: školska godina 2019./2020.

Način vrednovanja: razredna knjiga.

 
      


Anketa
Više volim:preskoči na navigaciju